Views
1,585,662
17:27:44
28.05.2020 (Thursday)
09.09.2010
Bye, Bye, FVD!
Z wielkim żalem muszę zawiadomić wszystkich użytkowników programu Free Video Downloader, iż prace nad rozwojem programu zostały wstrzymane, także ostatnia działająca wersja programu (1.6) nie będzie dostępna do pobrania na stronie pazera-software.com.

Publikacja programu Free Video Downloader naruszała zasady polityki programowej systemu reklamowego Google AdSense, którego jestem uczestnikiem, dlatego zmuszony jestem wstrzymać rozwój aplikacji.

Chciałbym bardzo podziękować wszystkim użytkownikom programu, osobom komentującym, wystawiającym oceny, przesyłającym sugestie i opinie. Dziękuję!
Jacek Pazera
Above text automatically translated into English by Google Translate:

Bye, Bye, FVD!
With great regret I must inform all users of Free Video Downloader that work on the development program were suspended, the latest operating version (1.6) will not be available for download at pazera-software.com.

Publication of Free Video Downloader program in breach of a Policy of Google AdSense, which I am involved because I am forced to stop the development of applications.

I would like to thank all users of the program, people commenting, the issuing assessment przesyłającym suggestions and feedback. Thank you!
Jacek Pazera
Free Video Downloader